ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Τελευταία ενημέρωση 28/01/2017

 
1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 
 1. Οι ιστοχώροι - δικτυακοί τόποι www.usedparts.gr και www.1020.gr (οι "Ιστοχώροι") αποτελούν ιδιοκτησία του κ. Χριστοφιλόπουλου Γεωργίου του Ιωάννη και παρέχονται προς χρήση στην εταιρεία "Κ.Μαυρομάτης ΑΒΕΕ", η οποία στο εξής αναφέρεται και ως «επιχείρηση».
 2. Οι παρόντες «Όροι Χρήσης» μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Είναι ευθύνη των επισκεπτών των «Ιστοχώρων» και των αγοραστών μεταχειρισμένων ανταλλακτικών, να ελέγχουν και να διαβάζουν τους εν ισχύ «Όρους Χρήσης» κάθε φορά που επισκέπτονται τους παραπάνω ιστοχώρους ή κάθε φορά που αγοράζουν μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους «Όρους χρήσης» οι επισκέπτες θα πρέπει να αποχωρούν αμέσως από τους παραπάνω «Ιστοχώρους» ή να μην προβαίνουν σε αγορές μεταχειρισμένων ανταλλακτικών.
 3. Η εισαγωγή στους παραπάνω ιστοχώρους ή και η αγορά «μερίδων» ανταλλακτικών από τους Πελάτες / Αγοραστές υποδηλώνει ότι συμφωνούν ανεπιφύλακτα με τους παρόντες «ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ» και «ΟΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ».
 4. Η επιχείρηση «Κ.Μαυρομάτης ΑΒΕΕ» διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής πελατών που έχουν δημιουργήσει "λογαριασμούς πελατών" (customer accounts) στους τους παραπάνω ιστοχώρους ιδιοκτησίας της για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία.
 5. Κανένας υπάλληλος της επιχείρησης δεν έχει το δικαίωμα αλλαγής των «Όρων Χρήσης» ή συμφωνίας με τους πελάτες υπό άλλων «Όρων Χρήσης».
 6. H «επιχείρηση» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που αναρτώνται στους παραπάνω Ιστοχώρους να είναι πλήρεις, να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να ανανεώνονται συχνά ώστε να είναι έγκυρες. Η «επιχείρηση» δεν ευθύνεται αν οι πληροφορίες αυτές αλλοιωθούν από τρίτα πρόσωπα χωρίς την γνώση της. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδος εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδος ευθύνη ή υποχρέωση, αναφορικά με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.
2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΜΕΡΙΔΩΝ» ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
 1. Κάθε πώληση αφορά μια μερίδα ανταλλακτικών («μερίδα»). Μια «μερίδα» ανταλλακτικών μπορεί να αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα οχήματα τέλους κύκλου ζωής, αφού έχουν πρώτα απορρυπανθεί, έχουν αφαιρεθεί όλα τα στοιχεία ταυτοποίησής τους και έχουν τεμαχιστεί σε τουλάχιστον δυο κομμάτια ή σε ένα ή περισσότερα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων.
 2. Όλα τα οχήματα ή ανταλλακτικά πωλούνται στην τρέχουσα κατάστασή τους με όλες τις ζημιές, ατέλειες, ελλείψεις ή καταστροφές που εμπεριέχουν συμπεριλαμβανομένων και πιθανών λαθών στην περιγραφής τους.
 3. Όλες οι φωτογραφίες των «μερίδων» ανταλλακτικών που παρουσιάζονται στους παραπάνω ιστοχώρους ή σε καταλόγους προϊόντων της επιχείρησης πραγματοποιείται για λόγους εντοπισμού τους από τους υποψήφιους αγοραστές. Η επιχείρησή μας ρητά δηλώνει ότι οι φωτογραφίες των «μερίδων» δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως την πραγματική λειτουργική τους κατάστασή είτε κατά τον χρόνο φωτογράφησής τους είτε κατά τον χρόνο πώλησής τους.
 4. Οι αγοραστές πριν την αγορά οποιασδήποτε «μερίδας» ανταλλακτικών πρέπει να είναι γνώστες και απόλυτα ικανοποιημένοι με την προέλευση, την περιγραφή, την καταλληλότητα, την ηλικία, τον χρόνο χρήσης, την αντοχή, την πληρότητα, την λειτουργικότητα και την κατάσταση κάθε «μερίδας» ανταλλακτικών. Πρέπει να ασκούν τη δική τους κρίση και να βασίζονται σε αυτή προκειμένου να διαμορφώνουν προσωπική άποψη ως προς την κατάσταση, την ποιότητα και καταλληλότητα κάθε «μερίδας» ανταλλακτικών για την χρήση που την προορίζουν ή αν η «μερίδα» ανταλλακτικών ανταποκρίνεται στην περιγραφή της εκ μέρους της επιχείρησής μας. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την επιθεώρηση των «μερίδων» ανταλλακτικών πριν την αγορά τους στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής μας από τους υποψήφιους πελάτες/αγοραστές για την επιβεβαίωση των ανωτέρω. Η αποδοχή όλων των παραπάνω στοιχείων (ενδεικτικά: προέλευση, περιγραφή, καταλληλότητα, ηλικία, χρόνος χρήσης, αντοχή, πληρότητα, λειτουργικότητα, καταλληλότητα κ.α.) εκ μέρους του Πελάτη / Αγοραστή θα αποδεικνύεται έμεσα με την πραγματοποίηση της συναλλαγής πώλησης δηλ. μέσω της απόδειξης πωλήσεως που εκδίδεται κάθε φορά για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής πώλησης μιας "μερίδας" ανταλλακτικών (πώληση για την Κ.Μαυρομάτης ΑΒΕΕ - αγορά για τον τελικό περλάτη).
 5. Ούτε η επιχείρηση, ούτε οι υπάλληλοί της καθίστανται υπεύθυνοι κατά οποιονδήποτε τρόπο για πιθανά λάθη τους στην περιγραφή των «μερίδων» ανταλλακτικών, για την γνησιότητα αυτών ή την καταλληλότητά τους για τις ανάγκες των αγοραστών.
3.ΠΩΛΗΣΗ – ΚΤΗΣΗ- ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 1. Οι πωλήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο τις μετρητοίς (άμεση πληρωμή με μετρητά, χρέωση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, άμεση τραπεζική κατάθεση, τραπεζική επιταγή). Ειδικά μπορεί να συμφωνηθεί, κατά την κρίση της επιχείρησής μας, πίστωση συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας που αναφέρεται επί του τιμολογίου που εκδίδεται για την κάθε πώληση ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα κάθε πελάτη / αγοραστή.
 2. Η εξόφληση επί πιστώσει τιμολογίων πραγματοποιείται εντός της χρονικής περιόδου που ορίστηκε στην έκδοσή τους . Πέραν του ορίου χρεώνονται οι νόμιμοι τόκοι.
 3. Η ιδιοκτησία μιας «μερίδας» ανταλλακτικών περνά στον αγοραστή μόνο αφού η επιχείρηση πρώτα εξοφληθεί πλήρως με την αξία της. Η εξόφληση πρέπει να πραγματοποιείται είτε τοις μετρητοίς, με χρήση πιστωτικών καρτών είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού με εκκαθαρισμένα κεφάλαια.
 4. Τα εμπορεύματα πωλούνται με παρακράτηση κυριότητας μέχρι την ολοκληρωτική πληρωμή της αξίας του τιμολογίου. Όταν ένας αγοραστής αποκτήσει μια «μερίδα» ανταλλακτικών χωρίς να έχει εξοφλήσει πλήρως την επιχείρησή μας αυτός συμφωνεί και δηλώνει ότι διακρατεί την «μερίδα ανταλλακτικών» ως θεματοφύλακας και την έχει αποθηκεύσει εμφανώς χαρακτηρισμένη ότι ανήκει στην ιδιοκτησία της επιχείρησής μας. Επίσης δίνει το δικαίωμα στην επιχείρησή μας να εισέλθει στον χώρο αποθήκευσης της «μερίδας» προκειμένου να την επανακτήσει πίσω.
 5. Όταν μια «μερίδα» ανταλλακτικών απαρτίζεται από δύο ή περισσότερα τεμαχισμένα κομμάτια ενός αποχαρακτηριζμένου και αναρίθμητου οχήματος αυτή πωλείται αποκλειστικά και μόνο ως πηγή ανταλλακτικών και όχι με σκοπό την επανασύνδεσή της και την επανακυκλοφορία του οχήματος. Ο αγοραστής φέρει αυτούσια την ευθύνη για την μη επανακυκλοφορία του οχήματος υπό άλλα στοιχεία ταυτοποίησης.
 6. Η επιχείρησή μας δεν διαθέτει τις άδειες κυκλοφορίας και τις πινακίδες των προς διάλυση - ανακύκλωση οχημάτων αφού τα έχει αποκτήσει ως «μερίδες» ανταλλακτικών. Για το λόγο αυτό η επιχείρησή μας δεν μεταβιβάζει την κυριότητα οχημάτων σε τρίτους αλλά αντιθέτως πωλεί «μερίδες» ανταλλακτικών σε αυτούς ως πηγή φθηνών ανταλλακτικών. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες κάθε αυτοκινήτου έχουν παραδοθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών.
 7. Οι αγοραστές εξυπηρετούνται με τη χρονική σειρά υποβολής των αιτημάτων τους.
 8. Ο πελάτης /αγοραστής ή και ο οδηγός που υπογράφει το παραστατικό πώλησης καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων από την έδρα της επιχείρησής μας στην διεύθυνση παραλαβής του πελάτη / αγοραστή. Είναι υπεύθυνος:
   1. για την καλή λειτουργία του οχήματος μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθεί
   2. για την φόρτωση των εμπορευμάτων σε αυτό
   3. για την σωστή κατανομή των βαρών ώστε να καθίσταται ασφαλής η χρήση του οχήματος μεταφοράς σε δημόσιους δρόμους
   4. για το δέσιμο του φορτίου
 9. Η υπογραφή του πελάτη / αγοραστή / οδηγού επί του παραστατικού πωλήσεως ή η παραλαβή εκ μέρους του της απόδειξης λιανικής πωλήσεως επιβεβαιώνει το "έχειν καλώς" των παραπάνω αναφερόμενων ελέγχων της προηγούμενης παραγράφου .
 10. Η υπογραφή του τιμολογίου ή/και δελτίου αποστολής εκ μέρους του Πελάτη / Αγοραστή ή άλλου εξουσιοδοτημένου για τον σκοπό αυτό προσώπου, περιλαμβανομένων και των μεταφορέων, αποτελεί απόδειξη ανεπιφύλακτης ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των προϊόντων που αναφέρονται σε αυτό καθώς και των «ΟΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ».
 11. Τα πωλούμενα προϊόντα παραδίδονται στην έδρα της επιχείρησης. Εάν ο Πελάτης / Αγοραστής επιθυμεί παράδοση σε άλλο τόπο, τον βαρύνουν όλα τα έξοδα μεταφοράς.
 12. Στην περίπτρωση αποστολής ανταλλακτικών με μεταφορικές εταιρείες τα αναγραφόμενα έξοδα στην ιστοσελίδα μας αφορούν στα έξοδα μεταφοράς των ανταλλακτικών από την έδρα της επιχείρησής μας στην έδρα της μεταφδορικής εταιρείας στην Αθήναν και μόνον. Δεν αναφέρονται στα έξοδα της μεταφορικής εταιρείας για παράδοση των ανταλλακτικών στον πελάτη. Τα έξοδα αυτά συμφωνούνται μεταξύ πελάτη και μεταφορικής εταιρείας και βαραίνουν τον πελάτη, η δε πληρωμή τους πραγματοποπιείται μεταξύ τους χωρίς την μεσολάβηση της εταιρείας μας.
 13. Στην περίπτωση αποστολής ανταλλακτικών με τη Γενική Ταχυδρομική τα αναγραφόμενα έξοδα στην ιστοσελίδα μας αφορούν στα έξοδα μεταφοράς των ανταλλακτικών από την έδρα της επιχείρησής μας στην έδρα του πελάτη. Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται από τη Γενική Ταχυδρομική από1 έως 4 ημέρες στα περισσότερα σημεία της Ελλάδας.
4.ΚΙΝΔΥΝΟΣ
 1. Ο κίνδυνος μιας «μερίδας» περνά στον αγοραστή από την στιγμή της πώλησης και μετά. Ως «κίνδυνος» ορίζεται η μείωση της αξίας (λειτουργικής, χρηματικής κλπ) της «μερίδας» από οποιαδήποτε αιτία.
 2. Μετά την πώληση μιας «μερίδας» ανταλλακτικών ούτε η επιχείρηση, ούτε οι υπάλληλοί της καθίστανται υπεύθυνοι κατά οποιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε απώλεια, καταστροφή ή μείωση της αξίας της «μερίδας» ανταλλακτικών καθόσον αυτή πλέον δεν βρίσκεται στην κατοχή τους ή στον έλεγχό τους ακόμη και αν οφείλεται σε αμέλειά τους ή παραλείψεις τους.
5.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
 1. Ο πελάτης / αγοραστής συμφωνεί να καλύψει – αποζημιώσει, διατηρώντας αλώβητη την επιχείρησή μας, από απαιτήσεις τρίτων που πηγάζουν ή σχετίζονται με την εκ μέρους του χρήση, επαναπώληση, τοποθέτηση ή διάθεση αγορασμένων από την επιχείρησή μας «μερίδων» ανταλλακτικών.
6.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ
 1. Οι παραπάνω ιστοχώροι αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της «επιχείρησης» και τυχόν πνευματικά δικαιώματα που αυτοί εμπεριέχουν ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην ίδια ή στους δημιουργούς τους.
 2. Οι ιστοσελιδές των παραπάνω αναφερόμενων Ιστοχώρων, το περιεχόμενο αυτών,οι φωτογραφίες, τα γραφικά και οτιδήποτε άλλο περιέχουν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «επιχείρησης»
 3. Το εταιρικό εμπορικό σήμα της επιχείρησης (logo) αποτελεί σήματα κατατεθέν (trademark) της επιχείρησης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεσή της.
 4. Οποιαδήποτε σήματα κατατεθέν (trademarks) χρησιμοποιούνται στους παραπάνω ιστοχώρους και ανήκουν σε τρίτους παραμένουν στην ιδιοκτησία των τρίτων αυτών μερών.
 5. Το περιεχόμενο των παραπάνω ιστοχώρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτους, για ενημερωτικούς σκοπούς, μόνο κατόπιν λήψεως σχετικής αδείας από την «επιχείρηση» και μόνο εφόσον αναφέρεται η ίδια ώς η «πηγή» της πληροφόρησης.
 
7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Απαγορεύεται στους πελάτες / αγοραστές να εισέρχονται στους αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησης και να προβαίνουν σε αναζήτηση και αφαίρεση ανταλλακτικών από οχήματα ή φοριαμούς. Σε περίπτωση αφαίρεση ανταλλακτικών από οχήματα θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 50€.
2. Απαγορεύεται στους πελάτες / αγοραστές να εισέρχονται στους αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησης χωρίς την συνοδεία υπαλλήλων της επιχείρησης.
3. Απαγορεύεται στους πελάτες / αγοραστές να εισέρχονται στους αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησης κρατώντας σακούλες, τσάντες, σάκους ή άλλα είδη στα οποία μπορούν να αποθηκευτούν και να μεταφερθούν «μερίδες» ανταλλακτικών.
4. Απαγορεύεται στους πελάτες / αγοραστές να χρησιμοποιούν κάθε τύπου εργαλεία / μηχανήματα της επιχείρησης για την αφαίρεση «μερίδων» ανταλλακτικών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

8.«ΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΛΟΙΠΑ
 1. Επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται μόνο όταν πληρούνται οι παρόντες «ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και εφόσον οι «μερίδες» ανταλλακτικών έχουν επιστραφεί στην έδρα της επιχείρησής μας στην αρχική τους κατάσταση χωρίς την  απομάκρυνση ή διάρρηξη των ασφαλιστικών σημαδιών που έχουν τοποθετηθεί από την "επιχείρηση" σε αυτές.
 2. Τα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά καλύπτονται από εγγύηση 15 ημερών από την στιγμή της πώλησής τους. Η εγγύηση καλύπτει μόνο τα ανταλλακτικά που αναγράφονται στην απόδειξη / τιμολόγιο. Εξαίρεση στην παροχή εγγύησης αποτελούν όλα τα ανταλλακτικά που ανήκουν στις κατηγορίες των ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών ανταλλακτικών (π.χ. εγκέφαλοι μηχανών και αεροσάκκων, διάφορες πλακέτες, ασφαλειοθήκες κλπ)
 3. Εάν κάποιο ανταλλακτικό πωλήθηκε από την επιχείρησή μας και διαπιστώθηκε εντός 15 ημερών από την πώλησή του ότι ήταν λειτουργικά ανεπαρκές μπορεί να μας επιστραφεί για αλλαγή. Εάν δεν βρεθεί άλλο ανταλλακτικό για αντικατάστασή του, τότε εντός 48 ωρών θα προβούμε στην επιστροφή της αξίας αγοράς του σε χρήμα.
 4. Οποιοδήποτε λειτουργικά επαρκές ανταλλακτικό πωληθεί από την «επιχείρησή» μας και επιστραφεί εντός 7 ημερών από την πώλησή του επιβαρύνεται με έξοδα διαχείρισης – επανατοποθέτησης ύψους 50% επί της αξίας πωλήσεώς του. Τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής των ανταλλακτικών στην επιχείρησή μας βαραίνουν τον Αγοραστή. Μετά το πέρας των 7 ημερών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επιστροφή λειτουργικών ανταλλακτικών.
 5. Μηχανές: Οι αγοραστές πρέπει να δηλώνουν αν χρειάζονται περιφερειακά εξαρτήματα αυτών. Αιτήματα που αναφέρουν την ζήτηση πλήρους μηχανών αναφέρονται στον κορμό, το καπάκι και το κάρτερ αυτών και όχι στα περιφερειακά τους εξαρτήματα, τα οποία πωλούνται ξεχωριστά (ενδεικτικά: μίζα, δυναμό, κομπρεσέρ κλιματισμού κ.α.). Περιφερειακά εξαρτήματα που έχουν μείνει επάνω στις μηχανές (αντλία νερού, ιμάντες κλπ) παρέχονται δωρεάν και δεν καλύπτονται από εγγύηση.
 6. Σε όλες τις μηχανές και τα κιβώτια ταχυτήτων που αγοράστηκαν πρέπει να εγκατασταθούν καινούργιοι ιμάντες (χρονισμού, δυναμό κλπ) και να τοποθετηθούν νέα λάδια λίπανσης. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό ακυρώνει την εγγύηση.
 7. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει αν η «μερίδα» ανταλλακτικών έχει αλλοιωθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο από τον αγοραστή π.χ. αποσυναρμολόγηση, καταστροφή φλαντζών ή τσιμουχών κλπ. Όλες οι «μερίδες» ανταλλακτικών σημαίνονται εκ μέρους της επιχείρησης με ειδική σφραγίδα ή χρώμα, η αφαίρεση των οποίων ακυρώνει την παρούσα εγγύηση.
 8. Κανένα ανταλλακτικό δεν μπορεί να αλλοιωθεί, τροποποιηθεί ή αποσυναρμολογηθεί (εκτός της περίπτωσης της περιοδικής συντήρησης) κατά οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την άδεια της «επιχείρησης». Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό ακυρώνει την εγγύηση.
 9. Η εγγύηση της «επιχείρησης» καλύπτει μόνο τα ανταλλακτικά.
  Δεν καλύπτει τυχόν έξοδα εγκατάστασης του ανταλλακτικού ή από άλλα έξοδα – ζημιές που προκλήθηκαν από την εγκατάστασή του (ενδεικτικά: διαφυγόν χρόνος, έξοδα μετακινήσεως, έξοδα διαμονής, τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα ρυμούλκησης / μεταφοράς, έξοδα ενοικίασης οχημάτων κ.α). Είναι ευθύνη του αγοραστή να ελέγξει την καταλληλότητα των ανταλλακτικών για την χρήση που τα προορίζει πριν την τοποθέτησή τους στο όχημά του.
 10. Όλα τα ανταλλακτικά πρέπει να επιθεωρούνται κατά την παραλαβή τους πριν την υπογραφή των σχετικών παραστατικών της μεταφορικής εταιρείας ώστε να διαπιστώνεται η τυχόν καταστροφή τους κατά την μεταφορά. Αν τα ανταλλακτικά έχουν υποστεί ζημιές κατά την μεταφορά τους μην υπογράφεται τα παραστατικά διακίνησής τους και μην τα παραλαμβάνετε. Στην περίπτωση αυτή επικοινωνήστε μαζί μας εντός 1ας ημέρας.
  Η παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι εφικτή η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αποζημίωσης από την μεταφορική εταιρεία. Αν ο μεταφορέας «βιάζεται» να σας παραδώσει τα ανταλλακτικά χωρίς να σας παρέχει τον απαραίτητο χρόνο για τον έλεγχό τους τότε υπογράψτε την παραλαβή τους αλλά βεβαιωθείτε ότι διαγράψατε κάθε όρο που αναφέρει ότι παραλάβατε τα εμπορεύματα σε «καλή κατάσταση». Η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές / καταστροφές που προκληθούν στις «μερίδες» ανταλλακτικών από τη Μεταφορική Εταιρεία κατά την μεταφορά τους από την έδρα μας στην διεύθυνση παραλαβής του Αγοραστή.
 11. Στα κιβώτια ταχυτήτων πρέπει να τοποθετηθούν νέα λάδια - βαλβολίνες λίπανσης. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό ακυρώνει την εγγύηση.