Τιμές ανταλλακτικών


Το site δεν περιλαμβάνει τιμές για τα ανταλλακτικά. Εάν ενδιαφέρεστε για την τιμή κάποιου ανταλλακτικού μπορείτε:

 • να συμπληρώσετε, μέσω της επιλογής «Ρωτήστε μας για το προϊόν», στην καρτέλα περιγραφής του προϊόντος την αντίστοιχη φόρμα για την λήψη τιμής
 • να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα που αναφέρονται στο site, αναφέροντας τον κωδικό του προϊόντος
 • να συμπληρώσετε την σχετική  Φόρμα Τιμολόγησης με τίτλο θέματος "Τιμολόγηση"

Στην καρτέλα περιγραφής του ανταλλακτικού αναφέρονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο της συμβατότητας του ανταλλακτικού στις ανάγκες του πελάτη καθώς και εικόνες της κατάστασής του.

  

 


Ποιότητα - Κατηγοριοποίηση ανταλλακτικών

 

Τα ανταλλακτικά που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας (www.usedparts.gr) σταδιακά ελέγχονται ως προς την κατάστασή τους και κατηγοριοποιούνται αναλόγως. Η κατηγοριοποίηση των ανταλλακτικών πραγματοποιείται με σκοπό την βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ της επιχείρησής μας και των πελατών της – επισκευαστών. Βάσει της διαβάθμισης των ανταλλακτικών μπορούν οι επισκευαστές να υπολογίσουν καλύτερα το συνολικό κόστος επισκευής της ζημιάς που διορθώνουν. Ταυτόχρονα θα γνωρίζουν την κατάσταση των ανταλλακτικών που αγοράζουν. 

 

Η διαβάθμιση των ανταλλακτικών πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους:   
  
Φανοποιία - Μηχανικά Μέρη - Παράθυρα - Φωτιστικά - Καθρέπτες - Καθίσματα - Ζάντες

ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ
Κάθε ζημιά σε ανταλλακτικά φανοποιίας μπορεί να εκφραστεί σε «μονάδες» ζημιάς. Μια «μονάδα» ζημιάς αντιστοιχεί σε έκταση ζημιάς που μπορεί να καλυφτεί από μια πιστωτική κάρτα.Π.χ. 5 μονάδες ζημιάς αντιστοιχούν σε ζημιά έκτασης επιφάνειας 5 πιστωτικών καρτών.
Διαβάθμιση Α
 • ανταλλακτικό που εμπεριέχει 1 ή καμία μονάδα ζημιάς
 • η περίπτωση τροπέτου εμπεριέχει 3 ή λιγότερες μονάδες ζημιάς
Διαβάθμιση Β
 • ανταλλακτικό που εμπεριέχει περισσότερες της 1ας  μονάδας ζημιάς μέχρι και 2 μονάδες ζημιάς
 • η περίπτωση τροπέτου εμπεριέχει περισσότερες από 3 μονάδες ζημιάς και λιγότερες από 6 μονάδες ζημιάς
Διαβάθμιση Γ
 • ανταλλακτικό που εμπεριέχει περισσότερες από 2 μονάδες ζημιάς
 • η περίπτωση τροπέτου εμπεριέχει περισσότερες από 6 μονάδες ζημιάς
Διαβάθμιση Χ
 • ανταλλακτικό που δεν έχει διαβαθμιστεί
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ
Η διαβάθμιση πραγματοποιείται βάσει των χιλιομέτρων που έχει διανύσει το όχημα.
Διαβάθμιση Α
 • ένα ανταλλακτικό με λιγότερα από 100.000 χλμ ή 
 • ανταλλακτικό με πάνω από 100.000 χλμ και λιγότερα από 25.000 χλμ ανά έτος ηλικίας
Διαβάθμιση Β
 • ένα ανταλλακτικό με περισσότερα από 100.000 χλμ και λιγότερα από 300.000 χλμ  και περισσότερα από 25.000 χλμ ανά έτος ηλικίας

Τα ανταλλακτικά της διαβάθμισης αυτής υποχρεωτικά δεν ξεπερνούν τα 300.000 χλμ ανεξάρτητα από τα χιλιόμετρα ανά έτος ηλικίας

Διαβάθμιση Γ
 • ένα ανταλλακτικό με περισσότερα από 300.000 χλμ  ανεξάρτητα από τα χιλιόμετρα ανά έτος ηλικίας
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΠΑΡΜΠΡΙΖ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Η διαβάθμιση πραγματοποιείται βάσει των ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραθύρων.
Διαβάθμιση Α
 • παράθυρο καθαρό, διαφανές χωρίς θαμπώματα, χωρίς χαραγματιές, χωρίς σπασίματα, ρωγμές ή εκδορές
Διαβάθμιση Β
 • παράθυρο όχι σπασμένο που εμπεριέχει μικρές ατέλειες
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Η διαβάθμιση πραγματοποιείται βάσει των ποιοτικών χαρακτηριστικών των φωτιστικών σωμάτων.
Διαβάθμιση Α
 • ένα φωτιστικό σώμα που έχει ελεγχθεί οπτικά, με φλάντζες και στηρίγματα ενέπαφα, χωρίς θαμπάδες, όχι σπασμένο ή ραγισμένο
Διαβάθμιση Β
 • ένα φωτιστικό σώμα που έχει ελεγχθεί οπτικά, με φλάντζες και στηρίγματα ενέπαφα, χωρίς θαμπάδες, όχι σπασμένο ή ραγισμένο αλλά που μπορεί να εμπεριέχει εμφανισιακές ατέλειες
Διαβάθμιση Γ
 • ένα φωτιστικό σώμα που δεν πληρεί τις προηγούμενες προδιαγραφές αλλά παραμένει λειτουργικό
ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
Η διαβάθμιση πραγματοποιείται βάσει των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καθρεπτών.
Διαβάθμιση Α
 • ένας καθρέπτης που έχει ελεγχθεί οπτικά χωρίς θαμπάδες, όχι σπασμένος ή ραγισμένος ή χαραγμένος, του οποίου τα ηλεκτρονικά και μηχανικά εξαρτήματα λειτουργούν σωστά και συμπεριλαμβάνει σε καλή κατάσταση τη βάση στήριξής του 
Διαβάθμιση Β
 • όπως η διαβάθμιση «Α» αλλά εμπεριέχει γρατζουνιές στα βαμμένα τμήματά του
Διαβάθμιση Γ
 • ένας καθρέπτης που δεν πληρεί τις προηγούμενες προδιαγραφές αλλά παραμένει λειτουργικός
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Η διαβάθμιση πραγματοποιείται βάσει των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καθισμάτων.
Διαβάθμιση Α
 • ένα κάθισμα καθαρό, χωρίς λειτουργικές και οπτικές ζημιές 
Διαβάθμιση Β
 • ένα κάθισμα καθαρό, χωρίς λειτουργικές ζημιές αλλά μπορεί να εμπεριέχει μικρές ατέλειες
Διαβάθμιση Γ
 • ένα κάθισμα που δεν πληρεί τις προηγούμενες προδιαγραφές αλλά παραμένει λειτουργικό
ΖΑΝΤΕΣ
Πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος των ζαντών για σπασίματα ή εμφανείς στρεβλώσεις. Όσες ζάντες παρουσιάζουν σπασίματα ή στρεβλώσεις απομακρύνονται για scrap. 
Στη συνέχεια γίνεται οπτικός έλεγχος για σκουριές, βαθιές γρατζουνιές ή άλλες ατέλειες που δεν μπορούν να διορθωθούν με με γυάλισμα ή τρίψιμο.
Διαβάθμιση Α
 • μια ζάντα χωρίς εμφανείς ατέλειες
Διαβάθμιση Β
 • μια ζάντα με 1 ατέλεια
Διαβάθμιση Γ
 • μια ζάντα με περισσότερες από 1 ατέλειες