Απόσυρση αυτοκινήτων

Η επιχείρησή μας είναι μέλος του επίσημου και κρατικά αναγνωρισμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ). Είμαστε μια κατάλληλα αδειοδοτημένη επιχείρηση για την ανακύκλωση παλαιών ή τρακαρισμένων οχημάτων και φορτηγών.


Διαθέτουμε στόλο μεταφορικών μέσων για την μεταφορά των προς ανακύκλωση οχημάτων στην έδρα της επιχείρησής μας. Προβαίνουμε στην οριστική διαγραφή των οχημάτων από το Υπουργείο Μεταφορών χορηγώντας τα κατάλληλα πιστοποιητικά στους ιδιοκτήτες τους.

Είμαστε μια παλιά επιχείρηση του χώρου με άριστη φήμη και ακολουθούμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές, συμπεριφερόμαστε με αξιοπιστία και επικοινωνούμε με άμεσο, φιλικό και ανοικτό τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site μας για την ανακύκλωση των αυτοκινήτων www.autorecycling.gr

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλ: 210-5553030
Τηλ: 210-5553001
Κιν:  6934-781027